CIRURGIA ORAL

Som especialistes enCirurgia Bucal

A l'Insitut de Medicina i Patologia Oral som especialistes en cirurgia de la boca, ens dediquem principalment a l’extracció dels queixals del seny i d’altres dents incloses i a la cirurgia periapical. A més ens dediquem als casos complexes d'implants dental i regeneracio òssia. Sempre duem a terme un estudi personalitzat de cada pacient i comptem amb els últims avenços tecnològics de magnificació quirúrgica per realitzar-les amb les tècniques quirúrgiques menys invasives.

Biòpsia a la boca

Image

Especialista en biòpsies a la boca

La biòpsia oral és un procediment quirúrgic que consisteix en obtenir un petit fragment d'un teixit de l'organisme en el qual hi ha una trastorn, malaltia o tumor per poder ser estudiat en un laboratori de patologia i permetre arribar a un diagnòstic.

 

Les biòpsies en la cavitat oral es realitzen tant per al diagnòstic de malalties malignes com per al diagnòstic de patologies benignes com trastorns inflamatoris, tumors benignes, lesions reactives, quists, etc. Així doncs, el fet d'indicar una biòpsia a un pacient no és sinònim de sospita d'un càncer.

 

És una intervenció quirúrgica senzilla i còmoda que es realitza a les nostres instal·lacions. La recuperació sol ser ràpida, entre 1 o 2 dies.

Cirurgia dels queixals
del seny

Image
Els queixals del seny erupcionen entre els 15 i els 25 anys d’edat i, la majoria de vegades, queden en mala posició, a més de resultar cobertes parcialment o totalment per la geniva o l’os. Aquesta situació pot generat dolor, inflamació, infeccions, càries, desenvolupament de quists i tumors o malaltia periodontal a les dents veïnes.

Per això, els cirurgians bucals, moltes vegades, en recomanem l’extracció durant la seva erupció, per evitar possibles complicacions en el futur. Convé analitzar cada cas en particular i fer les proves radiològiques complementàries necessàries.

La cirurgia de l’extracció dels queixals del seny és una intervenció ràpida i indolora, d’entre 10 i 30 minuts de durada i, generalment, sota anestèsia local. La recuperació sol ser d’entre 2 i 3 dies, sempre que s’utilitzin tècniques mínimament invasives i se segueixin les pautes postoperatòries recomanades.

A l'Insitut de Medicina i Patologia Oral tractem els problemes derivats dels queixals del seny i la nostra dedicació se centra en els casos de més complexitat.

Cirurgia de dents incloses

Image
De vegades els canins (ullals) poden quedar retinguts a l’interior del paladar o a la mandíbula i no aparèixer en boca. És molt important dur a terme un diagnòstic precoç que permeti poder portar-los a la seva ubicació habitual a temps. Per moure el caní a la seva posició normal i alinear-lo amb la resta de les dents es fa una petita cirurgia per exposar-lo (fenestració) i s’alinea a la resta de les dents mitjançant tractament ortodòntic.

Tot i així, majoritàriament per un diagnòstic tardà, pot ser necessària l’extracció del caní inclòs, la qual es tracta d’una intervenció quirúrgica similar a l’extracció del queixal del seny.

La fenestració o l’extracció de qualsevol dent inclosa (que no ha sortit en boca) és necessària per evitar dolor, infeccions, càries, danys a les dents veïnes i l’aparició de quists o tumors.

És una intervenció ràpida i indolora d’una durada de 30 minuts que es duu a terme sota anestèsia local. La recuperació no acostuma superar més de 2 o 3 dies, sempre que es faci amb tècniques mínimament invasives i se segueixin les pautes postoperatòries recomanades.

Cirurgia periapical (apicectomia)

Image
És el tipus de cirurgia que s’aplica com a últim recurs per conservar una dent amb una infecció periapical que després d’un tractament de conductes (endodòntic) correcte no ha tingut cap resultat. Això succeeix molt poques vegades i és amb el recurs d’aquest tipus d’intervenció quan gairebé sempre es podrà eliminar la infecció.

La cirurgia periapical consisteix a accedir quirúrgicament a l’extrem de l’arrel de la dent afectada, netejar la zona, fer l’apicectomia i segellar de forma hermètica (via retrògrada) per evitar la reinfecció. També pot estar indicada en dents associades a quists inflamatoris (quist radicular).

La cirurgia periapical és una intervenció d’una durada que no supera l’hora i és de recuperació ràpida, entre 2 i 4 dies. Es pot fer amb anestèsia local o sedació endovenosa.

Cirurgia periodontal (genives)

Image
La cirurgia periodontal acostuma a ser necessària quan la malaltia de les genives i el periodonci (els teixits que suporten la dent a l’os) estan relativament avançades. Hi ha moltes variants de cirurgia periodontal:
  • Cirurgia ressectiva o de reducció de bossa que consisteix a reduir quirúrgicament les bosses periodontals més profundes que el tractament de raspats i allisats radiculars no ha pogut eliminar.
  • Cirurgia regenerativa periodontal en què es pretén recuperar l’os perdut que envolta una dent mitjançant tècniques de regeneració òssia, sigui amb substituts ossis o amb proteïnes derivades de l’esmalt (Endogaim®).
  • Cirurgia mucogingival o cirurgia plàstica gingival que tracta d’un conjunt de tècniques quirúrgiques d’empelt de teixit connectiu que permet solucionar recessions o retraccions gingivals. De vegades, també és necessari l’eliminació d’excessos de geniva (gingivectomies).
  • Frenectomies dels frens labials.
La cirurgia periodontal és una intervenció indolora i amb un període de recuperació ràpid, que sol ser de 2 o 3 dies.

A l'Insitut de Medicina i Patologia Oral la nostra prioritat és salvar les dents. L’estudi i el tractament periodontal bàsics (periodontograma, instrucció d’higiene oral i els raspats i allisats radiculars) són imprescindibles per arribar en bones condicions a qualsevol cirurgia.

Tumors i quists dels maxil·lars

Image
Els quists en els maxil·lars són entitats benignes que es desenvolupen dins dels ossos maxil·lars. N’hi ha dos grans grups:
  • Quists inflamatoris: S’originen després d’una infecció crònica a les dents a causa d’una càries o a un fracàs d’un tractament endodòntic (quists radiculars), o, a vegades, associats a queixals del seny (quist paradental). Són entitats relativament freqüents.
  • Quists del desenvolupament: Són menys freqüents que els anteriors i no s’associen a processos infecciosos o inflamatoris. Generalment apareixen de forma aïllada (queratoquist, quist periodontal lateral, etc.) o associats a dents incloses (quist dentíger).
En la gran majoria de casos no donen simptomatologia i són una troballa inesperada després de fer una radiografia. Poden provocar infeccions, pèrdua de dents, fractures òssies patològiques i destrucció progressiva dels ossos maxil·lars, entre d’altres. És imprescindible la seva eliminació quirúrgica i un estudi histopatològic per identificar-los i conèixer el seu comportament.

Els tumors dels maxil·lars solen ser entitats benignes d’origen odontogènic (ameloblastoma, tumor odontogènic epitelial calcificant, tumor odontogènic adenomatoide, etc.) que, de vegades, simulen cavitats quístiques. Alguns dels quals, tot i ser benignes, tenen una gran capacitat de destrucció local. És imprescindible la seva identificació i l’exèresi completa.

La cirurgia d’eliminació dels tumors i quists odontogènics en estadis inicials acostuma a ser una cirurgia senzilla, ràpida i amb un postoperatori suau. La recuperació sol comportar menys d’una setmana.

Implants dentals

Image
Els implants dentals són un ancoratge de titani similar a un “cargol”, que es col·loca a l’os maxil·lar i mandibular, i substitueix l’arrel de la dent natural. Un cop col·locat, l’os creix al voltant de l’implant i l’engloba en una unió de forma rígida que produeix, així, l’osteointegració (aquest procés acostuma a necessitar 3 mesos). Un cop l’implant dental està integrat a l’os, s’utilitzen com a suport per a la col·locació de la corona (dent), el pont o la pròtesi dental (dentadura). La nova “dent” està dissenyada per suplir tant la funció de la masticació, la parla i l’estètica de la forma més natural.

Així doncs, la col·locació d’implants dentals és una solució de salut per al/a la pacient i no només un motiu estètic. Avui en dia, són la millor solució per a la substitució d’una o més dents de forma permanent.

La cirurgia de col·locació d’un implant és un procés totalment indolor que es duu a terme en menys de 30 minuts sota anestèsia local. El postoperatori és suau i la recuperació sol comportar entre 1 i 2 dies.

És de vital importància fer un estudi personalitzat i meticulós de cada pacient, perquè l’èxit del tractament estigui garantit.

A l'Insitut de Medicina i Patologia Oral fugim dels implants low cost, i per això treballem amb la casa d’implants amb més reconeixement –Straumann- que ens assegura la més alta qualitat en els nostres tractaments.

Regeneració òssia guiada

Image
La tècnica de regeneració òssia guiada s’encarrega d’estimular les àrees amb absència òssia per a la formació d’os nou. Gràcies a aquesta tècnica és possible la col·locació posterior d’implants dentals als/a les pacients que, per diferents motius, no disposen d’una estructura òssia suficient o sòlida. L’èxit, l’estabilitat i la durabilitat d’un implant resideix en la qualitat de l’os que el suporta.

En aquest conjunt de tècniques regeneratives s’utilitzen biomaterials substitutius ossis, generalment d’origen animal (xenoempelts), que es recobreixen per una membrana de col·lagen fixada per unes minúscules xinxetes. A vegades es col·loca l’implant dental en el mateix acte quirúrgic i, a vegades, es difereix uns quants mesos fins a la formació de l’os.

També es poden utilitzar altres materials d’origen sintètic o utilitzar os del/de la pacient mateix/a. Els biomaterials utilitzats són d’alta qualitat i biocompatibilitat i no produeixen rebuigs pròpiament dits.

Les cirurgies regeneratives no solen allargar-se més d’una hora i la recuperació acostuma a ser ràpida (2 o 3 dies). Es fa amb anestèsia local i, de vegades, es complementa amb sedació endovenosa.

Últimes entrades al blog

RELACIONADES AMB CIRURGIA ORAL

Medicina oral
Infecciones por hongos en la boca Los hongos son un saprófito natural de la flora de la boca. En ocasiones, debido a desequilibrios sistémicos u orales puede producirse un sobrecrecimiento de la población normal de ciertas especies de hongos. La infe...
Medicina oral
¿Virus del papiloma humano (VPH) en la boca? El virus del papiloma humano -VPH- es un virus muy popular por su relación con lesiones papilomatosas, el cáncer del cuello uterino y sus implicaciones en la salud ginecológica de la mujer. Menos conocidas...
Medicina oral
Las aftas o llagas son unas pequeñas lesiones, normalmente muy dolorosas, que aparecen en la mucosa de la cavidad oral, principalmente en la lengua, la parte interna de los labios, la parte interna de la mejilla (mucosa yugal), encía... De hecho, la ...

Estem segurs

QUE ET PODEM AJUDAR

¡Consulta’ns el teu cas i te n’assessorem!

Membre de

IAOMP
SECIB
SEMO
Clínica Sotorra

CONTACTO

Passeig de Gràcia nº 42 1-1, 08007 Barcelona

Horaris

Dilluns: 15:30 a 19:00
Dimarts: 10:00 - 14:00
           15:00 a 19:00
Dimecres: 10:00 - 14:00
Dijous: 10:00 - 14:00
           15:00 a 19:00
Divendres: 10:00 - 13:00

ENLLAÇOS WEB

Serveis